Azzal, hogy Komárom vármegye Tatai járásának házakra lebontott felvételi ívei rendelkezésünkre állnak, összefüggő társadalmi-gazdasági viszonyokra következtethetünk későbbi feldolgozásaikkal. Az egyedi felvételi ívek azonban hasznosan segíthetik a családtörténeti kutatásokat, családfák összeállításához is nagy segítséget nyújtanak, hiszen komplett háztartásokat rögzítenek.
Az eredeti népszámlálási ívek adatainak rögzítésekor mindig tekintettel voltunk arra, hogy az átírásokat betűhíven végezzük el. Mivel a népességszámlálás során az adatrögzítés bemondás alapján ment végbe, ez merőben megnehezítette az adatok – gondolunk itt elsősorban a vezeték- és a keresztnevekre – egységesítését. A korabeli adatrögzítők számtalan módot találtak egy-egy keresztnév leírására, így néhány példát kiemelve a Ferenc név fellelhető volt Ferencz, Ferentz, Franz, Feri, de Ferkó formában is, az Istvánok Stefan, Istvány, Istók és Pista alakokban szerepeltek, a Mártonokat gyakran Marci, Martin vagy Mártinként rögzítették. Az Erzsébetek Erzsébeth, Elisabeth, Erzse, Örzsébet, Örzsi és Böske alakban is előkerültek, a Johannák Johánna, Hanna, Háni, Joanna és Johana formában, a Katalinok pedig Catalin, Katharin, Katharina, Kati, Kádi és Kataként fordulnak elő a felvételi ívekben. A családnevek esetén sem csak az idegen eredetű nevek okoztak problémát a korabeli adatrögzítőknek. Többek között, egy-egy példát kiemelve a Belán családnév a felvételi íveken Belány, Belan és Bélányi formákban, a Ferenczi név Ferenci, Ferenczy és Ferency alakokban, a Kornéli pedig Korneli, Kornyéli és Kornyel eltérésekben mutatkozott meg. A sváb családnevek közül a legtöbb változat a Baudentisztl név leírására született, Baudendisztl, Baudenkitl, Baudentistl, Baudentisztel, Baumdisztl, Baumtiszli, Pautentistl és a már-már felismerhetetlen Padtinszker formákban. Ezen kereszt- és vezetékneveket az adatok feldolgozásakor megkíséreltük egységesíteni, így jó eséllyel bízhatunk abban, hogy az adatbázist használó személy abban az esetben is megtalálja a keresett, népesség összeírásban szereplő nevet, ha azt 1869-ben a mai írásmódtól eltérően vetették papírra. Ezen egyeztetések további tökéletesítésére várjuk megtisztelő és segítő megjegyzéseiket és észrevételeiket!

A „Személyes adatok” menüpontban a néven túl szerepel a születési dátum és hely is. Mint minden más adat, így a születési év rögzítése is bemondás alapján történt, ennek alapján inkább tájékoztató jellegű, mint hiteles forrásról beszélhetünk ebben az esetben. Anyakönyvekkel összevetve kiderül, hogy a megadott évszám és a valós születés között általában egy-két éves eltérések vannak, a születési hely azonban sok esetben kellő támponttal szolgálhat egy családfakutatás megkezdésekor. A népszámlálási íveken feltüntették a családtagok vallását, foglalkozását, de az írni és olvasni tudás képességét is.

A „Lakcím adatai” rovatba került a népszámlálási íven szereplő cím és házszám, mely a kor szokásának megfelelően nem utcánkénti lebontásban került még feltüntetésre, hanem az adott településen fennálló házak számát tükrözi. Ezt a korabeli címet igyekeztünk megfeleltetni a települések mai utcaneveivel és házaival, házhelyeivel.

Az „Ingatlan adatai” vonatkozó adatok által az adott család társadalmi helyzetéről könnyűszerrel képet alkothatunk, hiszen az ívekben rögzítésre került az ingatlanok mérete, a szobák és beépítettség mértéke és az épületek funkciója, az, hogy egy épületen belül hány háztartás különül el, továbbá megjelenik rajtuk a fenntartott állatállomány nagysága is. A helytörténet kutatás szempontjából a népszámlálási ívek a házak és házhelyeken épült jelenlegi épületek lakóinak és funkcióinak beazonosítására használható.
Ezt segíti a 19. század második felében készült kataszteri térkép, amelyet az ARCANUM Kft MAPIRE vonatkozó adatbázisának elérését jelenti, amelyen megtekinthető a település közel egykorú szerkezete, utcái, utcanevei, és az akkor álló épületei.

Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy az érdeklődők az eredeti népszámlálási ívet is megtekinthessék. A familysearch.com oldalán, a település kiválasztásával elérhetőek az eredeti felvételi ívek. Az adatbázisban a címre utaló adatok alatt tüntettük fel a felvételi ív digitális másolatának oldalszámát.


Végül a lap alján összesítve áttekinthető az egyazon házban élő személyek és a hozzájuk köthető alapadatok összessége.

Az adatbázis tökéletesítésére várjuk megtisztelő és segítő megjegyzéseiket és észrevételeiket!