a 150 évvel ezelőtti népszámlálás online adatbázisa.

150 évvel ezelőtt, 1869-ben tartották hazánkban az első hivatalos népességszámlálást. A felvételi íveken lakcímenként az összes lakó adatát név szerint felvették (név, születési idő, családi állapot, vallás, foglalkozás, stb.), melyeket ezt követően számszerűsítve – személyes adatok nélkül – közöltek 10 évente a statisztikai évkönyvben. Az eredeti felvételi íveket a későbbi népszámlálások után többnyire selejtezték. Néhány megyére vonatkozó felvételi ívek azonban fennmaradtak, s így történt ez a történeti Komárom vármegyére vonatkozó ívekkel is, mely vármegyének fennmaradt íveit a szlovákiai Nyitrai Állami Levéltárban őriznek. Habár ezek a gyűjtemények nehezen kutathatók, a familysearch.org nevű oldalon elérhetővé tették őket, hiszen világszerte digitalizálják az ehhez hasonló, családfakutatásra is alkalmas dokumentumokat. Ezen gyűjteményben elérhetőek a Tatára és a környező településekre vonatkozó 1869-es felvételi ívek. Mivel több ezer képfájlról beszélünk, az íveket pedig korabeli kézírással töltötték ki, az információk azonosítása meglehetősen nehézkes.
A Kuny Domokos Múzeum arra vállalkozott, hogy ezeknek a népszámlálási íveknek az adatait összegyűjti, rendszerezi és adatbázis formájában online elérhetővé teszi egy jóval szélesebb keresési lehetőséggel. Első körben Tata-Tóváros és a Tatai járás, azaz Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos és Vértestolna települések válnak kereshetővé. Több mint 20.000 személy, 150 évvel ezelőtti, százezres nagyságrendű adatai válhattak így könnyen elérhetővé.
A népességszámlálás eredeti felvételi íveinek kinyerhető adatait 2014 és 2017 között, elsősorban nyári diákmunkák valamint iskolai közösségi szolgálat keretében, a múzeumban dolgozó diákok gépelték be. Ehhez a munkafolyamathoz az alábbi diákok aktív munkája segített:
Albert Csaba, Deák Barbara, Dittrich Levente, Hadnagy Brigitta, Hazai Attila, Magyaros Kende, Mayer Laura, Mészáros Ágnes, Nagypál Áron, Stock Martin, Szantner Petra, Szepcsik Regina, Szepcsik Viktória, Vágó Zsófia, Zantleitner Inez.

A projektet a múzeum munkatársa, Szabó Péter koordinálta, aki segítette a diákok munkájának hatékonnyá és gördülékennyé tételét, majd összesítette és rendezte az évek alatt felgyülemlett adatmennyiséget. Ő végezte el az 1869-es utcanevek azonosítását, a települések jelenlegi utcaneveivel. A 2018–2019-es évben Dr. Schmidtmayer Richárd, múzeumigazgató és Stegmayer Máté a felvett adatok helyességét és valósságát ellenőrizte, s az elkészült adatbázist szakmai lektorálását végezték el. Ezen, hosszú éveken át tartó projekt eredményei válnak most nyilvánosan elérhetővé egy online adatbázis keretében.
Céljaink között szerepel, hogy az adatbázist a jövőben további, a történeti Komárom vármegyei települések népszámlálási íveinek adataival bővíthessük, amelyhez szívesen várunk minden lelkes érdeklődőt!